Rejestracja obserwatora festiwalu

Registration for the festival observerImię i nazwisko / First name and last name :  


Adres / address :  


Adres e-mail / E-mail address :  


Data urodzenia (dd.mm.rrrr) / Date of birth (dd.mm.yyyy) :  


Nr telefonu / Phone number :  


Dodatkowe informacje dla organizatorów:
Additional information for organizers:

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych wyłącznie do celów rejestracji na festiwal.
I agree to process my personal data solely for the purpose of registering for the festival.